《汤家村》 http://www.tangjiacun.com

 
湯胤勣传

从论坛转录 tangshiabc 2010-2-21 14:24:53 

程敏政
  湯胤勣字公让濠梁人其曾祖佐 高庙取天下是?東瓯襄武王胤勣少负才好使气貌类河朔人两眸睁然髭奋起如戟年十五六入学?生徒日记□万言学有旧版文千余字胤勣骑马过一目或□□天尹下学传筹召诸生胤勣独后至当笞大呼折尹声撼庭木尹愧愤卒笞之胤勣攘袂走出学门题诗府署合扉上有从今袖却经纶手且向江头理钓丝之句遂去学出遊江湖上凡吴越间豪家富室争延致之周文襄公转运江南闻其名召之至曰王孙能作启事否胤勣请纸笔即席具状几万言类宿构者皆切当世务文襄奇之上书荐其才有文武具驿 召赴京時于少保方督诸军请试之立胤勣将台下万卒环视于公摘古今将略及诸事举以问胤勣应对如洪钟不能屈左右啧啧叹赏于公亦抚宁曰吾子诚有才入对以?锦衣卫百戶正统末 英庙北狩 朝廷遣使通问巳命中书舍人赵荣择可副者众举胤勣 诏以千戶如虏虏大酋脫脫不花问中国事云何荣未及对胤勣前语之又時于坐上箕踞岸帻朗誦其所著平胡论虏酋色变既出谓中国译者曰彼髯何?哉恨不杀之耳景泰中 诏举将才胡忠安公言胤勣才可用进署指挥佥事時典兵者多忌胤勣不令治事胤勣亦時時叹息其功名不偶放浪诗酒间京师人率以?狂所与游最善者侍讲徐有贞教授冯益太医刘溥
 英庙复位有贞入用事然亦阴嫉其才不推荐之胤勣亦不登其门
  天顺中校事者甚橫李文达公多裁之而文达尝召胤勣与语胤勣张口论天下事及古今成败一坐尽倾文□爱其才将荐之校事者遂捃拾胤勣往年在江南受赇事下之狱怒而辱之胤勣诟骂不绝口至诋之?奴然胤勣寔出息于人而不立券无以自白遂谪?民荷校出都城故人有唁之者胤勣仰天笑曰吾子以指挥?足荣一湯胤勣邪掉首行弗顾成化初遇 □恩复其官再用言者言 詔以裨帥出守孤山堡孤山在延安西虏岁入之守者多以軍败黜胤勣得 詔曰噫吾死矣夫孤山无城郭有他郡之来戍者七百人战则?偾軍守則?怯敌如此虽诸葛武侯复生亦难乎免矣抵镇草封事数千言大率谓 朝廷宜先成孤山聚粮糗募死士又移书当路言状遂愤愤吐殷血数升卧不能起丁亥虏入寇主将闭城门不出兵虏大掠子女而东胤勣怒发上指曰死国分也力疾而起戎服跨马率麾下百余人邀虏於境上力数十众寡不敌遂死山下是年八月也胤勣?人轩豁倜傥直欲起古豪杰与之友视世之琐琐者以?龌龊不足与语好以气雄人不问名位卑显有不可意奋然去不顾或遂骂之至其人面赤不少贷甚有捶之晋江阴知县弗利于民将受代胤勣率少年数人直入县厅反缚之状其罪送之上官上官大骇并收下狱凡数岁会赦乃得释夏郎中時正尝于安上與之藏钩不胜而怒語侵胤勣胤勣就坐上捽之下拳之蹴之众客?之股栗又尝过友人家见道
    士在坐與語不合而骂之道士不知其胤勣也稍稍有憾色胤勣捶之几死與人言出入经史子籍纵橫捭阖隨意所如有问古名将者胤勣以张巡岳飞?第一其人曰岳将军则闻命矣张雎阳何如人胤勣瞋目曰子不观其对令狐潮之语乎卿未识人伦焉知天道自唐以下谁有?此語者其所見如此詩豪迈奇倔如風雨晦冥中电光翕炎使人不敢正视又如雷斧断崖石下坠不测之渊观者褫魄每就人席上操觚立成数十章有名能诗者多?其所慑或不能措一語以遯平生著述有五云清唱风雅遗音東谷集千余卷无子史官曰予少与胤勣游知其人使不死?大将将数万兵出阴山其功名当不在古豪杰下顾独膏血草莽中天也或者谓胤勣类太史公所谓游侠乃大不然胤勣行事虽若任侠然扣其所得朱家郭解直奴才耳乌足以比胤勣哉

注:《寓圃杂记》曰:英宗复位问有贞,“胤勣乃信国公孙,朕欲用之,如何”?徐奏曰:“与臣素熟,真一酒疯汉耳。”故英宗不加用。
空一字为尊讳,框为缺字,?为不清楚。
----------- 相 关 内 容 ------------
暂时没有相关内容

 


《汤家村》

E-mail:tanghome@163.com